Akce

Anketa

Jak archivujete své domací videonahrávky ?
 


Vícekamerové natáčení


Vícekamerový nebo taky multikamerový záznam je snímání více kamerami současně. Je vhodné zejména pro záznam koncertů, divadelních vystoupení, módních přehlídek a různých jiných pódiových vystoupení, kde je potřeba souvislý záznam, který je dobré oživit záběry z různých pohledů. Tohoto způsobu snímaní lze, ale také využít pro akce sportovní, i když s jistými odlišnostmi podle charakteru daného sportu. Pro účel střihu má vícekamerový záznam velký význam, neboť poskytuje různé záběry na totožný děj a ve výsledku velmi obohacuje a zkvalitňuje zážitek diváka. Mnohé akce bez simultánního natáčení tak ztrácejí svou hodnotu.

Snímání jednou, či více kamerami může mít tři různé výstupy:


1) Záznam pro postprodukci a distribuci na CD, DVD, Blu-ray, internet a další.

2a) Okamžitý výstup (živé) přes video/audio switcher, např. na projektor, LED stěnu, LED, LCD, plazma TV a další. Tuto projekci ocení divák především v detailech - které mohou být důležité a chceme na ně upozornit - ale které nemusí vzhledem ke své vzdálenosti zaregistrovat. Dalším výhodou může být projekce do jiného místa, odlišného od prostoru hlavního dění, např. při konferenci s více sály.

2b) Export na internet.

3)Kombinace obou výše uvedených způsobů, tedy probíhá jak živý výstup (místní/vzdálený - internet), tak je video zaznamenáváno pro postprodukci.

 
hairy mobile porn